Werkwijze

Werkwijze

Ieder persoon is uniek en de therapie wordt dan ook zo vorm gegeven dat deze past bij de persoon. De ondersteuningsvraag en de gewenste ontwikkeling is het uitgangspunt voor de therapie.

We starten met een intakegesprek. Tijdens dit gesprek kijken we zo breed mogelijk naar de hulpvraag en de gewenste ontwikkeling.
Als we besluiten met elkaar op weg te gaan, dan stelt Echt jij! een behandelplan op. Deze is het uitgangspunt en de basis voor de verdere begeleiding. Na 5 sessies evalueren we de verandering en of we het behandelplan eventueel moeten aanpassen.
Mocht de hulpvraag niet aansluiten bij hetgeen Echt jij! kan bieden, dan zoeken we samen naar een goed alternatief. In dit geval zal het intakegesprek niet in rekeing worden gebracht.

Echt jij! maakt voor de behandeling van psychosociale problemen gebruik van integratieve therapie. Dat wil zeggen dat ik, afhankelijk van jouw hulpvraag, verschillende therapievormen inzet.