Werkwijze

Werkwijze

Ieder persoon is uniek en de coaching wordt dan ook zo vorm gegeven dat deze past bij de persoon. De coachvraag en de gewenste ontwikkeling is het uitgangspunt voor de coaching.

Na het vrijblijvende kennismakingsgesprek, starten we met een intakegesprek. Tijdens dit gesprek kijken we zo breed mogelijk naar de coachvraag en de gewenste ontwikkeling.
Als we besluiten met elkaar op stap te gaan, dan stelt Echt jij! een coachplan op. Deze is het uitgangspunt en de basis voor de verdere coaching. Na 5 sessies evalueren we de verandering en of we het coachplan eventueel moeten aanpassen. Mocht de coachvraag niet aansluiten bij hetgeen Echt jij! kan bieden, dan zoeken we samen naar een goed alternatief.